Atölyeler

  • Akıl Oyunları Akıl yürütme, strateji ve bilgi kullanımı ile ileri düzey düşünce becerilerini geliştirme. 
  • Görsel Sanatlar Resim, heykel, vb. sanat çalışmaları ile yeteneklerin farkındalığının sağlanması.
  • Tasarım Hayalinizdeki ürünü tasarlıyorsunuz.
  • STEM Fen,Teknoloji.Mühendislik,Matematik alanlarında çalışmalar, disiplinler arası ilişkiler.
  • Yazılım Kod yazma, bilgisayar programlama.
  • Yaratıcı Yazım Hayal gücü geliştirme, sözel ve yazılı anlatım becerisi.
  • Yabancı Dil
  • Oyun