Biz kimiz?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Akademisi

21.Yüzyılda bireyin tek bir alanda başarılı olmasının yetmediği, genel bilgi ve disiplinler arası etkileşimli bir yöntemde eğitim almasının önemi artmaktadır. Bu yüzyılda daha fazla yaratıcı fikri daha kısa zamanda üretirken stratejik ve analitik düşünme becerisini kazananlar ön sırada yer alacaktır. NASA nın yaptığı araştırmaya göre insanın yaratıcılık düzeyi 5 Yaş %98, 10 Yaş %30, 15 Yaş %12, 25 Yaş ve üstü %2 dir.

EKOÇA , çocukların erken yaşta Bilim ve Üniversite ortamı ile tanışmasını sağlamakla beraber yetenekli oldukları alanda kendilerini geliştirebilecek ortamlar yaratmaktadır.

Çalışma atölyeleri, ilgili alanda yüksek lisans yada doktora yapmakta-yapmış olan liderler ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir. Atölyelerde birbirinden bağımsız birçok etkinlik geliştirmenin yanı sıra, ortak disiplinler arası etkileşimi arttıran etkinlikler yapılmaktadır. Böylece bilginin yapılandırılması kolaylaştırılmakta ve bilginin diğer alanlara transferi sağlanmaktadır.

 

Amaçlarımız?

  • Öğrencilere zihinsel akranları ile birlikte öğrenme fırsatı sağlamak.
  • Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını uzman eğitmenlerle desteklemek.
  • Her öğrenciye özgü öğrenme alanlarına uygun hız ve derinlikte bilgi, beceri ve motivasyonu dikkate alan eğitim programları hazırlamak.
  • Üniversite ortamında bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek.
  • Aileleri çocukların öğrenme sürecine dahil etmek.
  • Üniversite ortamında öğretim üyeleri ile tanıştırarak mesleki danışmanlık ve kariyer konusunda rehberlik yapmak
  • Veli bilgilendirme seminerleri düzenleyerek bilinçlendirme çalışmaları yapmak
  • Öğrencilere sorumluluk ve duyarlılık kazandıracak eğitim ortamı hazırlamak